درباره ما

درباره ما

توضیحاتی کوتاه در مورد کلکتور صنعتی

با توجه به عدم وجود كلكتوري يكپارچه و مهندسي كه فشار و سرعت آب را بصورت يكسان در خروجي ها تقسيم نموده و از حوادث احتمالي از قبيل افت فشار ، نشتي در محل رزوه ها ، به منظور طراحي و ساخت كلكتوري با قابليت هاي مذكور با توجه به شرايط نصب و رعايت استاندارد ها والزامات مرتبط با اين محصول موارد ذيل مورد بررسي قرار گرفته است كه عبارتست از : -طراحي وساخت مهندسي كلكتور با استفاده از تحليل هاي نرم افزاري -يكسان سازي سرعت و فشار در خروجي هاي كلكتور - تقسيم يكنواخت آب در تمامي خروجي ها طراحي و ساخت كلكتور بصورت كاملا يكپارچه: ساخت يكپارچه بدنه و استفاده از فلز و اتصالالت جوشي در كلكتور بجاي استفاده از روش هاي سنتي دنده اي و همچنين با استفاده از اين روش وآب كاري گالوانيزه گرم بصورت يك پارچه و آب بندي كامل در كلكتور جديد ايجاد شده و با تغيير اندازه قطر كلكتور از افت فشار در خروجي ها جلوگيري و نيز در كلكتورهاي با واحد بالاتر تاثيري بر ميزان فشار نميگذارد. و نيز پيش بيني تمام انشعابات مصرفي جهت واحد ها و آتش نشاني و پمپ ها و منبع ذخيره و مصارف عمومي ساختمان به صورت مجزا با پلاك در سايز هاي مختلف با توجه به تعداد واحد ها و با محاسبه قطر لوله نسبت به دبي آب مَصرفي طبق دستورالعمل محاسباتي سازمان نظام مهندسي كشور انجام شده است. با توجه به هزينه بالاي ساخت كلكتور بصورت فلزي دنده اي و نيز عدم وجود كلكتور با اجناس پلي اتيلن با قابليت هاي مذكور اقدام به ساخت و توليد اين محصول كاملا ايراني نموده ايم.

اميد است با توليد و حمايت اين مجموعه گامي در پيشبرد اقتصاد مقاومتي و توليد اشتغال سالم داشته باشيم.