توانمندی های

1

نیو کلکتور

کلکتوری یکپارچه گالوانیزه محاسبه دبی آب، پیش بینی خروجی آتش نشانی، عمومی، تانک و پمپ آب همراه با پلاک راهنما

2

مقاومت بالا برابر فرسایش

آبکاری به صورت گالوانیزه گرم (فرو بردن قطعه در مواد مذاب) به صورت یک پارچه با خلوص99 %

3

سوراخ کاری و جوشکاری CO2

سوراخ کاری دقیق و قرار گرفتن اتصالات در جان لوله و جوشکاری به صورت CO2 با کیفیت بالا توسط کارشناس مجرب و متخصص


آخرین اخبار ما

حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی حمایت از جوانان و خانواده های ایرانی است . مقام معظم رهبری

کمبود آب را جدی بگیریم
انرژی پاک خورشید
جذب نماینده فعال